Poľovačka v Juhoafrickej republike

Jedinou krajinou, v ktorej je do dnešného dňa možné loviť kompletnú veľkú päťku, teda leoparda, leva, byvola, nosorožca a slona, je Juhoafrická republika. Okrem tejto majestátnej zveri však ponúka aj najširšiu škálu antilop na celom kontinente ako aj najrozvinutejší poľovnícky priemysel.

 „Game ranching“ dokonca zachránil niekoľko druhov ktorým hrozilo vyhynutie a zvýšil ich stavy natoľko, že dnes je možné ich v obmedzenej miere loviť. Dobrým príkladom je biely nosorožec a bontebok.

Juhoafrická Republika je medzi poľovníckou verejnosťou známa ako „krajina fariem“. Pojem farma môže v tomto prípade byť značne zavádzajúci, jedná sa totiž iba o pôdu v súkromnom vlastníctve. Táto buď slúži na chov hovädzieho dobytka s obmedzeným lovom zveri, čiže je ohradená len nízkym ostnatým drôtom ktorý voľne žijúce druhy antilop (najčastejšie kudu, impaly, bushbucky, steenbucky, duikre, bushpigy a svine bradavičnaté) s ľahkosťou prekonávajú.

Na druhej strane je v Juhoafrickej Republike veľké množstvo fariem zameraných špeciálne na lov zveri, ohradených vysokým plotom, ktorý dokážu prekonať len svine bradavičnaté, bushpigy a zriedkavo leopard či hyena. Rozloha týchto fariem sa pohybuje od niekoľko sto až po tisíce hektárov väčšinou hustého bushu striedajúceho sa s otvorenejšimi partiami pokrytými vysokou trávou.

Poľovať na malej uzavretej farme sa môže zo začiatku zdať jednoduché, ale veľa závisí na štýle poľovania, ktorý si poľovník zvolí. Pri love z terénneho vozidla na niekoľko tisíc hektárovej farme môže byť šanca na úspech oveľa väčšia ako pri posliedke v hustom buši na omnoho menších farmách. Profesionálni sprievodcovia sa plne prispôsobia požiadavkám zákazníka a zvolia metódu poľovania presne podľa jeho predstáv s využitím svojich dlhoročných skúseností k dosiahnutiu úspechu. V niektorých typoch revírov však treba prispôsobiť štýl lovu špecifickým predpisom, napríklad pri love v koncesiách ako sú veľke prírodné rezervácie, kde slúži lov k zabráneniu premnoženia sa určitých druhov zveri. V takýchto prípadoch sa väčšinou poľuje postriežkou pri vode, ktorú zver navštevuje aj niekoľkokrát za deň.

Aj kvôli druhovej pestrosti africkej fauny je výber zbrane a hlavne streliva na lovecké safari veľmi dôležitý. Najčastejšie som v afrike poľoval s kalibrom 8×68S s tvrdšimi strelami s riadenou deformáciou. Najpopulárnejším kalibrom v afrike však naďalej zostáva u nás obľúbený 30-06 Springfield s ťažšími strelami. Kto vlastní niektorý s výkonnejších kalibrov a nerobí mu problém zvládnuť jeho spätný ráz, je na lov v afrike ideálne vystrojený. Kupovať si však novú zbraň výkonného kalibru špeciálne pre afriku je zbytočné. Ak človek zvolí vhodnú konštrukciu a váhu strely, dosiahne rovnaký lovecký úspech s u nás bežne používanými kalibrami. Tu hrá konštrukcia strely a umiestnenie zásahu najpodstatnejšiu rolu.

Jednoznačne sa doporučuje umiestňovať zásah priamo na lopatku a nie za ňu. Kedže množstvo telesných tekutín je u africkej zveri nižši ako u európskej, táto sa môže zdať „tvrdšia na ranu“. S dobre umiestneným zásahom však zver po pár metroch väčšinou padá a zhasína.

Nie nadarmo sa hovorí, že afrika je pre poľovníka ako vírus, a ten, kto ju raz navštívi, zažije neuveriteľné západy slnka, nočnú oblohu posiatu milionmi hviezd pri večernom ohni po úspešnom love, miestnu pohostinnosť a profesionalitu na loveckých farmách, pestrosť prírody a loveckých zážitkov, sa do nej bude neustále vracať.

Cenník 2019


 

Oblasť Steenbokpan, Limpopo

Poľovný deň 1:1 220 EUR
Poľovný deň 2:1 180 EUR
Nepoľovný deň 110 EUR
Nočná polovačka (šakal, dikobraz, karakal) dohodou

Odstrelové poplatky

Eland 1450 EUR
Vodárka 1350 EUR
Kudu 1100 EUR
Nyala cena po osobnom dohovore
Oryx 850 EUR
Hartebeest 780 EUR
Zebra 800 EUR
Pakôň-samec 750 EUR
Pakôň-samica 500 EUR
Bushbuck 800 EUR
Pštros 400 EUR
Blesbuck-samec 300 EUR
Blesbuck-samica 200 EUR
Impala 300 EUR
Steenbuck 270 EUR
Duiker 270 EUR
Sviňa bradavičnatá 300 EUR
Karakal zadarmo
Šakal zadarmo
Pernatá zver 5 EUR


 

Oblasť Thabazimbi, Limpopo

Poľovný deň 1:1 270 EUR
Poľovný deň 2:1 240 EUR
Nepoľovný deň 120 EUR
Transfer letisko 200 EUR
Nočná polovačka (šakal, dikobraz, karakal) dohodou

Odstrelové poplatky

Kaférsky byvol cena po osobnom dohovore
Sable 8500 EUR
Krokodíl (3 - 3,5m) 5000 EUR
Eland 2050 EUR
Vodárka 1500 EUR
Kudu 1700 EUR
Oryx 850 EUR
Hartebeest 850 EUR
Zebra 850 EUR
Pakôň 850 EUR
Pakôň bielochvostý 850 EUR
Bushbuck 800 EUR
Riedbuck 800 EUR
Blesbuck 420 EUR
Impala 330 EUR
Steenbuck 280 EUR
Duiker 280 EUR
Sviňa bradavičnatá 350 EUR
Bushpig 450 EUR
Šakal zadarmo
Kontaktujte nás