Výber šípov na poľovanie s lukom

Hľadanie toho správneho šípu na poľovanie je v mnohom podobné hľadaniu tej správnej munície do guľovej zbrane. Je potrebné, aby vyhovoval konkrétnemu luku, mal vhodnú balistiku a v cieli urobil prácu, ktorú od neho požadujeme.

Experimentovanie s rôznymi šípmi je taktiež veľmi príjemným trávením času mimo sezóny a udržuje poľovníka v dobrej streleckej forme. Pri výbere vhodného šípu treba zohľadniť hmotnosť, ohybnosť, dĺžku, priemer, materiál a krídelká.

Hmotnosť a FOC

Hmotnosť šípu tvorí váhavšetkých jeho komponentov vrátane hrotu. Nie je bezpečné vystreliť z luku ľahší šíp ako 5 grainov na 1 libru náťahovej sily luku. Minimálna hmotnosť šípu pre 70 librový luk je teda 350 grainov. Váha šípu ovplyvňuje jeho letové vlastnosti a terminálnu balistiku. Čím je šíp ľahší, tým má plochejšiu dráhu letu, ale zachováva si menej energie na preniknutie cieľom. Na poľovanie posliedkou v otvorenom teréne a na menšiu, napríklad srnčiu zver, kde sa môže vyskytnúť rana na dlhšiu vzdialenosť, sú vhodné ľahšie šípy v kategórii okolo 6 grainov na 1 libru sily luku. Na druhej strane pri poľovaní na jeleniu a dospelú diviačiu zver, kde je prvoradým kritériom dostatok dopadovej energie na zabezpečenie adekvátnej prenikavosti, nie je nezvyčajné použiť šíp s celkovou hmotnosťou až 9 grainov na libru sily, čiže napríklad 630 grainový šíp pri 70 librovom luku. Na univerzálne použitie v podmienkach Slovenska sa hodia šípy okolo 7 grainov na libru sily, ktoré poskytujú rozumný kompromis. Treba si uvedomiť, že prílišným znižovaním hmotnosti šípu dosiahneme plochejšiu dráhu letu, čo môže byť výhodné pri terčovej streľbe, ale strácame dôležitú prenikavosť a výstrel z luku sa stáva omnoho hlučnejším. Keďže pri love lukom je použitie diaľkomera takmer nevyhnutné, odpadá potreba extrémne plochej dráhy letu šípu, ktorá čiastočne kompenzuje chyby pri odhade vzdialenosti. Omnoho dôležitejšie je umiestniť šíp s dostatočnou energiou na správne miesto na vopred zmeranú vzdialenosť z tichého luku, aby zver nemala možnosť reagovať na výstrel. FOC (Front of Center) je bežne používaný výraz, ktorý označuje, ako ďaleko je ťažisko šípu od jeho stredu. Ak je pri 30-palcovom šípe ťažisko posunuté o tri palce od stredu šípu smerom ku hrotu, má tento šíp FOC desať percent. FOC sa dá najjednoduchšie ovplyvniť použitím rôznych váh hrotov. Na dosiahnutie správnych letových vlastností šípu je dobré, aby sa FOC pohybovala medzi 10 a 15 percentami, pričom väčšia FOC zaručuje aj zvýšenú priebojnosť šípu a dostatočnú prenikavosť najmä pri veľkých kusoch zveri.

Ohybnosť, alebo SPINE

Keď sa tetiva luku vypúšťa prstami a v momente výstrelu osciluje okolo vodorovnej osi, je správna ohybnosť šípu mimoriadne dôlažitá, aby sa správne ohol okolo základky (po anglicky sa tento jav nazýva archer's paradox) a nedochádzalo ku kontaktu s krídelkami a k nepresnosti streľby. Pri použití mechanického vypúšťača tetivy si môže strelec dovoliť v tejto oblasti viac experimentovať, až kým nedosiahne najlepšie výsledky pri streľbe. Statická ohybnosť šípu (static spine) je číslo udávajúce, o koľko palcov sa prehne 29-palcový šíp podopretý na oboch koncoch 28 palcov od seba, ak do stredu zavesíme 880 gramové (1,94 lbs) závažie. Dynamická ohybnosť šípu (dynamic spine) udáva ohyb šípu pri výstrele a je závislá od mnohých faktorov, ako napríklad static spine, dĺžka šípu, hmotnosť hrotu, sila luku, váha šípu, dokonca aj dizajn kladiek a podobne. Preto sa na výber správneho šípu využíva hlavne static spine a výrobcovia šípov poskytujú tabuľky, v ktorých si podľa parametrov luku každý strelec vyberie použiteľnú škálu šípov. Ak má strelec problém s rozptylom šípov, so zlými letovými vlastnosťami, s kontaktom šípu so základkou alebo inou časťou luku, môže byť na vine aj zle zvolená ohybnosť šípu. Preto treba výberu venovať patričnú pozornosť.

Dĺžka, priemer a výrobné tolerancie

Dĺžka šípu by mala byť prispôsobená náťahovej dĺžke strelca, preto sa šípy zrezávajú podľa konkrétneho luku. Netreba však zabúdať na bezpečnú váhu šípu. Strelci s kratšou náťahovou dĺžkou by teda mali strieľať o čosi ťažšie šípy. Skrátenie dĺžky šípu vedie aj k zmene jeho dynamickej ohybnosti. Kratší šíp s rovnakou statickou ohybnosťou, vystrelený z rovnakého luku, sa ohýba v momente výstrelu menej ako dlhší šíp (má menšiu dynamic spine), takže aj tu je priestor na experimentovanie. Priemer šípu má priamy vplyv na prenikavosť cieľom. Čím je priemer menší, tým menší odpor kladie v tele zveri a poskytuje väčšiu prieraznosť, a to najmä pri zásahu silných kostí. Tenké šípy sú aj menej ovplyvňované bočným vetrom, na druhej strane tuning luku (dosiahnutie správneho letu šípu a najlepšej možnej presnosti a konzistentnosti) je omnoho náročnejší ako pri šípoch s väčším priemerom. Ceny šípov na trhu väčšinou odrážajú, aké sú povolené tolerancie pri ich výrobe. Bežné triedy loveckých šípov sú rovné s odchýlkou +/- 0,001 až +/- 0,002 palca a lacnejšie triedy +/- 0,003 až +/- 0,006 palca. Ak pravidelne nestrieľate na vzdialenosť vyše 50 m (čo je v poľovníckych podmienkach mimoriadne zriedkavé), rozdiel medzi rozličnými triedami takmer nepostrehnete.

Materiál

V súčasnosti trh ponúka hliníkové (alumíniové), uhlíkové (karbónové) a kompozitné (zmiešané) šípy. V minulosti sa najviac používali alumíniové šípy, no dnes je ich jedinou výhodou nižšia cena. Karbónové šípy sú pri poľovaní najpoužívanejšie, poskytujú rozsiahlu škálu hmotnosti pri rôznej ohybnosti, ako aj malý priemer potrebný na dostatočnú prenikavosť. Vďaka moderným výrobným technológiám sú karbónové šípy mimoriadne odolné, majú dobré letové vlastnosti a sú ideálne použiteľné vo väčšine poľovníckych podmienok. Kompozitné šípy využívajú karbónové jadro obalené alumíniovým plášťom a ich použitie je bežné hlavne v situáciách, ktoré vyžadujú extrémnu prenikavosť a odolnosť šípu, ako je napríklad lov silnej africkej zveri.

Krídelká

Na krídelká šípov sa používajú dva základné materiály, a to prírodné perie alebo plastové letky. Výhodou prírodného peria je lepšia poddajnosť pri prípadnom kontakte so základkou a drsnejší povrch, ktorý lepšie chytá vzduch a vedie šíp. Pri poľovníckom využití však má malú trvácnosť, ľahko sa poškodí a podlieha vplyvom počasia. Väčšina šípov určených na poľovanie je opatrená plastovými letkami rôznych druhov a veľkostí. Existujú tri základné typy lepenia krídeliek – rovné (straight), pod uhlom (offset) alebo špirálové (helical). Rovné krídelká sú vhodné iba pri použití terčových hrotov. Na stabilizáciu loveckých hrotov je potrebné, aby plocha krídeliek bola väčšia ako plocha čepeliek hrotu a aby boli krídelká lepené pod uhlom (menšie pevné a mechanické lovecké hroty) alebo špirálovo (veľké lovecké hroty s pevnými čepeľami). Mieru, do akej je potrebné umiestňovať krídelká mimo osi šípu, aby správne stabilizovali lovecký hrot, zistíme iba praktickou streľbou a sledovaním rozptylu šípov. Mnoho poľovníkov sa rozhodlo používať namiesto trojice dlhých krídeliek, ktoré sú pri lete príliš hlučné, štyri menšie. Plocha krídeliek zostane zachovaná spolu s dobrými letovými vlastnosťami a šíp sa stáva tichším, čím sa minimalizuje možnosť, že zver sa v momente výstrelu náhle pohne.
 
Na lovecký šíp sa kladú mnohé protichodné požiadavky. Mal by byť dostatočne rýchly a zároveň tichý, mať plochú dráhu letu a zároveň dostatočnú dopadovú energiu a prenikavosť. Musí byť pevný a odolný proti poškodeniu a zároveň extrémne presný, aby lietal s terčovými aj loveckými hrotmi na to isté miesto v čo najmenších rozptyloch a najmä, nemal by stáť polovicu výplaty. Preto je dôležité experimentovať s rôznymi druhmi, veľa trénovať a nájsť ten správny kompromis, ktorý vyhovuje vášmu luku, štýlu streľby a poľovania.

Extrémne ťažké šípy
V niektorých loveckých situáciách je potrebné, aby mal použitý šíp mimoriadne vysokú hybnosť na dosiahnutie potrebnej prenikavosti. Takýmito situáciami je lov nebezpečnej veľkej zveri a lov veľkých afrických druhov, ako je napríklad eland alebo žirafa. V takýchto prípadoch sa používajú buď kompozitné šípy s váhou až 18 grainov na jeden palec dĺžky šípu, alebo špeciálne závažia nazývané weight tubes. Keďže len málo loveckých hrotov na trhu je ťažších ako 210 grainov, príliš ťažký šíp neumožňuje dosiahnuť dostatočnú FOC. Preto sú weight tubes, ktoré sa vkladajú a lepia dovnútra prednej časti šípu, vhodnou alternatívou. Pri takýchto extrémne ťažkých šípoch je nevyhnutné používať špirálovo lepené dlhé (5-palcové) krídelká, ktoré zaistia dostatočnú stabilizáciu šípu počas letu.

Krídelka flu-flu
Pri streľbe na pohyblivé a letiace terče (napríklad pri love na zajace a bažanty), ktoré je veľmi populárne vo Francúzsku, sa využívajú krídelka flu-flu. Tvorí ich šesť a viac veľkých krídeliek z prírodného peria alebo do špirály navinuté krídelko z morčacieho peria reflexnej farby. Účelom tohto typu krídeliek je dostatočne spomaliť šíp, aby dráha jeho letu nebola dlhá a aby sa dal po výstrele pohodlne nájsť. Najčastejšie sa používa v kombinácii s tupými alebo Judo hrotmi, ktoré drobnú zver usmrtia energiou nárazu skôr ako reznou ranou spôsobenou klasickým loveckým hrotom.
Chcete vediet viac?